1.ca.11. L’adjectiu. Morfologia

Resultado de imagen de l'adjectiu morfologia

 

 

EXERCICI 1

Fes la flexió completa d’aquest adjectius i digues si són variables o invariables:

savi sàvia savis sàvies V
prim prima prims primes V
bonic
redons
fluix
netes
audaç
adequat
forta
dolç
tebis
feliç
sa
llarga
fresca
nul
ingenus
ateu
atroç
ambigu
ample
grocs
gros
viva
belga
prudent
serenes
lleig
mestissos
fina
europeus
espés
altruista
bojos
genuí
amables
tranquil
nu
homicides
aeri

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s