1.ca.12. Vocalisme. La vocal neutra.

VOCALISME

https://i0.wp.com/www.practicavalenciano.es/ortografia/imagenes/acentuacion2.gif

En català hi ha vuit sons vocàlics: a,e oberta, e tancada, vocal neutra, o tancada, o oberta, i i u.

Representació fonètica:

 

[ e ] representa la e tancada;

 

[e ] representa la e oberta;

 

[ o ] representa la o tancada;

 

[ c] representa la o oberta;

 

[ e] representa la vocal neutra.

[a ] representa el so de la vocal a.

[i] representa el so de la vocal i.

[u] representa el so de la vocal u.

 

No tots els dialectes fan servir tots aquests sons. El nostre dialecte (de Mallorca)  fa servir totes aquestes vocals.

Ara treballarem l’ortografia de la vocal neutra. Més endavant parlarem més extensament de les altres vocals.

 

La vocal neutra

La vocal neutra és un so (fonema) que es representa [ə] en l’AFI (‘alfabet fonètic internacional).

En català aquest so s’ha de escriure a o e, i això origina dubtes ortogràfics : en quin cas s’ha de escriure a i en quin s’ha de escriure e?

 

A final de paraula

Noms i adjectius

S’escriuen amb A
Els noms i adjectius femenins dona, taronja amarga, butaca còmoda, agra, línia recta, l’ovella negra, la mongeta tendra
Els noms masculins que acaben en:
-ma: tema, idioma, problema, panorama, poema, enigma, diploma, drama
-ta pirata, poeta, planeta
-ista: artista, pianista, ciclista, esportista, flautista
-arca: monarca, patriarca
-cida: homicida, suïcida, raticida
Altres: mapa, dia, agrícola, indígena, nòmada
S’escriuen amb E
Els noms i adjectius masculins: home, arbre, còmode, agre, angle recte, el pebre negre
Alguns noms femenins base, febre, mare, torre, espècie, fase, higiene, imatge, sèrie, superfície, laringe, piràmide, llebre, frase
Noms femenins que acaben en -aire: cadiraire, cantaire, drapaire, boletaire
Alguns adjectius invariables alegre, enorme, cèlebre, jove, lliure, feble, noble, terrestre, salvatge, unànime, bilingüe
Els plurals s’escriuen tots amb -es: taronges, arbres, platges, els pebres negres, les ovelles negres, moltes feines feixugues
Alternances ortogràfiques en la formació de plurals
ca–>ques roca-roques;  vaca-vaques; època-èpoques
ga–>gues amiga-amigues;  màniga-mànigues; tortuga-tortugues
ça–>ces plaça-places;  pinça-pinces; peça-peces; puça-puces
ja–>ges esponja-esponges; pluja-pluges; roja-roges
gua–>gües aigua-aigües;  llengua-llengües; piragua-piragües
qua–>qües pasqua-pasqües

En els verbs

Escrivim A
Última lletra del verb cantava, perdia, vivia, sortia, patia
Formes àtones en l’arrel dels verbs:

treure, jeure, néixer i péixer

traiem, traieu, trauré, trauria

jaiem, jaieu, jauré, jauria

naixem, naixeu, naixia, naixeria

paixem, paixeu, paixerà, paixeria

Formes àtones del verb FER faré, faràs, faria, faríem
Escrivim E
Penúltima lletra del verb cantaves, cantàvem, cantàveu, cantaven, perdies, perdíem, perdíeu, perdien
Infinitius de la 2a conjugació b rebre, caure, seure, viure, veure, treure, moure, riure…
2a pers. sing. imperatiu dels verbs: vine, corre, obre i omple

Quan la vocal neutra es troba a l’interior d’una paraula

Escrivim A o E quan hi ha una altra paraula de la mateixa família que té A o E tònica en la mateixa posició. glaçó: glaç

planer: pla

taulada: taula

negror: negre

premsar: premsa

teulada: teula

Hi ha algunes paraules que cal memoritzar

S’escriuen amb A afaitar-se, ambaixada, arracada, assassí, avaluar, avantatge, avaria, davall, davant, encomanar, peixateria, racó, ramat, rancor, sanefa
S’escriuen amb E afegir, assemblea, càmera, enyorar, espàrrec, malenconia, meravella, monestir, oreneta, orfe, òrfena, polseguera, punxegut, ràfega, resplendor, sergent, treball, vernís.

 

EXERCICIS:

Exercicis sobre la vocal neutra

1-Passa les paraules següents a plural:

 

noia                 música                 rentadora          bonica         matança

corretja          taca                            descalça            aigua              finestra

manta           monja                         amenaça           taronja            persona

biga             ambigua                           rosa                  raça                    roca

sobre           esponja                             cuca                 arruga                metge

barca           plaça                                  llengua            amiga                pasqua

 

2-Passa a plural les oracions següents:

  • una taronja amarga
  • una amiga turca
  • mitja peça
  • una esponja blanca
  • platja grega
  • una corretja blanca
  • una piga negra
  • una raça única
  • una roca fosca

3-Completa amb a /e i busca una paraula de la mateixa família on la a/e sigui tònica:

 

tendresa ve de: tendre                          r…glament ve de:

b…stiesa ve de:                             r…jolí ve de:

or…llut ve de:                                   flot…dor ve de:

d..ntista ve de:                               t…rreny ve de:

r…ixat ve de:                                  p…net ve de:

m…neta ve de:                             p…sar ve de:

cav…lleria ve de:                          v…rdós ve de:

v…ntada ve de:                               c..ntena ve de:

p…ixateria ve de:                           n…var ve de:

c…sal ve de:                                   tel…fonar ve de:

 

  1. Conjuga els verbs indicats en imperfet d’indicatiu a partir del model:

CANTAR            COPIAR        LLEGIR        ANAR

jo cantava

tu cantaves

ell/a cantava

nosaltres cantàvem

vosaltres cantàveu

ells/es cantaven

 

5. Completa les frases amb E o A

a. Corr__, Arnau, hem d’arribar al fons de la pista!

b. Joan, vi__ a les set o no hi arribarem.

c. Obr__la finestra, que fa molta calor!

d. Ompl__  les copes fins que vessin.

 

6. Omple els buits amb A o E:

a. Nosaltres  c__ntarí__m una cançó, però no en s__abem cap.

b. Vosaltres v___ndríeu a ca nostra si us convidàssim.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s