2.ca.24. El verb

Resultado de imagen de imatges verb català

El verb és una paraula que expressa una acció (Els nens juguen a pilota), un un estat  (L’ambient està carregat.) o un procés (El cadell ha crescut) del subjecte.

Morfològicament: el verb és una classe flexiva i té uns morfemes propis. Un verb està format pel lexema o arrel, que no varia i expressa el significat ( jo surt-o), i la terminació o desinència, que varia i està formada per morfemes verbals, que indiquen la persona, el nombre, el temps, el mode i l’aspecte (jo surt- o)

Sintàcticament: el verb és el nucli del sintagma verbal (predicat) i determina els complements que l’acompanyen. Ha de concordar en nombre (singular o plural) amb el subjecte (El nen plora/ Els nens ploren).

Lèxicament: es poden formar verbs afegint morfemes derivatius a lexemes d’altres categories com noms (telèfon –> telefonar), adjectius (feble –> afeblir), verbs (cridar –> escridassar).

Morfologia del verb

Els morfemes verbals informen sobre un conjunt de característiques del verb.

Persona: indica a qui es refereix l’acció de qui estem dient alguna cosa

 • Primera: qui parla (jo marxo, nosaltres arribem)
 • Segona: qui escola (tu xiules, vosaltres mengeu)
 • Tercera: de qui es parla (ell neda, ella corre, ells neden, elles corren)

Nombre: indica si el verb es refereix a un sol ésser o a més d’un.

 • Singular: un ésser (jo, tu, ell, ella)
 • Plural: uns quants éssers (nosaltres, vosaltres, ells, elles)

Temps: indica el moment en què es duu a terme l’acció en relació amb el moment en què es parla.

 • Present: fets que s’esdevenen (jo estudio)
 • Passat: fets esdevinguts (ella patia)
 • Futur: fets que s’esdevindran (tu vindràs)
 • Condicional: es pot fer o no (jo vindria)

El mode: indica l’actitud del parlant respecte l’acció del verb.

 • Indicatiu: expressa un fet real. (Va fer un bot.)
 • Subjuntiu: expressa un desig, un dubte o una possibilitat: No vol que hi entri ningú. Tant de bo se’n recordi)
 • Imperatiu: expressa una ordre: (Feu un pastís.)

L’aspecte: indica si l’acció verbal està acabada o no , o bé si està en procés.

 • Perfectiu: l’acció ha acabat. Són perfectius els temps compostos (havia jugat) i el passat simple (entràrem).
 • Imperfectiu: l’acció encara no ha acabat, està en procés, és a dir, no indiquen el moment en què comença ni en què acaba l’acció. Són imperfectius els temps simples, llevat del passat simple (jugo, jugava).

Temps simples, compostos i perifràstics

Pel que fa als temps verbals, distingim entre:

 • Temps simples: formats per un sol mot (cantem, riuràs, viuríem)
 • Temps compostos: formats per l’auxiliar haver i el participi del verb (hem tornat, haureu vist)
 • Temps perifràstics: formats per l’auxiliar del verb anar i l’infinitiu del verb (vaig dir, vas fer, va treure)

Formes personals i no personals

Quant a l’expressió de la persona gramatical, hi ha

 • Formes personals: tenen morfema de persona (jo mirava)
 • Formes no personals: no tenen morfema de persona. Són l’infinitiu, el gerundi i el participi (fer les maletes; anant per la carretera; trobats al riu).

Les conjugacions

Cada verb es conjuga seguint un dels tres models que es classifiquen segons la terminació de l’infinitiu. Els verbs poden ser de tres conjugacions.

 • Primera conjugació: l’infinitiu acaba en –ar (cantar, saltar)
 • Segona conjugació: l’infinitiu acaba en –re/-er (beure, témer)
 • Tercera conjugació: l’infinitiu acaba en –ir (sofrir, cosir)

Segons si segueixen o no els models de conjugació, hi ha:

 • Verbs regulars: segueixen els models de conjugació (cantar, saltar)
 • Verbs irregulars: no segueixen els models de conjugació (tenir, fer)

Models de conjugació verbal

Click to access 04%20Taules%20de%20formes%20verbals.pdf

Exercicis del verb

1. Indica el verb d’aquestes oracions i digues a quina conjugació pertanyen:
a) El vent bufa molt fort.
b) La Martina i jo rèiem sense parar.
c) En Joan se sentia cansat.
d) Les buguenvíl·lees s’enfilen per les parets.
e) Ahir vaig apagar el televisor molt aviat.
f) Aquesta sopa és freda.
g) L’Enric ha crescut molt.
h) Els avis semblaven contents.
2. Identifica el lexema i els morfemes d’aquestes formes verbals:
separen, llegeixes, donaria, buscarem, dividirà, sabessis, construiré, escolta, miraven, escrivim, volíem, recollíeu.
3. Digues a quina persona gramatical pertanyen aquests verbs:
trobaven, vigilem, ajudeu, serveix, perdré, canvies, remeno, arrossegaven, prenc, busques, imaginareu, estira.
4. Classifica els verbs d’aquestes oracions segons la conjugació i escriu-ne l’infinitiu:
a) Ensucra les figues i guarda-les a la nevera.
b) En Joan bat els ous amb moltes ganes.
c) Voldria que resumissis el que heu fet.
d) Creus que plourà quan anem d’excursió?
e) Porteu-nos l’armari demà a la tarda.
f) Escolta la ràdio, que s’hi diuen coses molt interessants.
g) Aniria bé que parlessis amb el teu mestre si ho vols resoldre.
5. Col·loca els verbs de dalt a l’espai que els correspongui del text de baix:
reunia, és, creixien, ajudàvem, era, sabia
“La regió de Sokoto és molt pobra i ofereix poca feina, ja que l’economia ______________ agrícola, de manera que l’emigració dels homes cap els estats del sud, més rics, és la regla. Al poble, el meu destí de casada amb el marit lluny era compartit per moltes dones, amb les quals em _______________ per parlar. Totes ens _____________ amb els nens o en les feines domèstiques. En definitiva, la meva vida no _______________ gaire dura. Ho ____________ i en gaudia a cada moment, orgullosa dels meus quatre fills, que ____________ben educats i sans.

6. Completa aquest text amb la forma del verb adequada:

“Quan _____________ (tenir) sis anys, una vegada vaig veure un dibuix magnífic sobre la selva verge que es deia Històries viscudes. _________ (representar) una boa empassant-se una fera. […] Hi vaig rumiar molt, aleshores, en les aventures de la selva i, per la meva banda, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. […] _______________ (ensenyar) la meva obra mestra a les persones grans i els vaig preguntar si el dibuix els _________ (fer) por. Em ____________ (respondre): “Per què hauria de fer por un barret?” El meu dibuix no ______________ (representar) un barret. ________________ (representar) una boa que ___________ (digerir) un elefant. Aleshores _____________ (dibuixar) l’interior de la boa, perquè les persones grans ho poguessin entendre. […] Les persones grans em van aconsellar que deixés estar els dibuixos de boes obertes i tancades. […] Per això vaig haver d’escollir un altre ofici i __________ (aprendre) a pilotar avions. He volat una mica per tot el món. I la geografia, és veritat, m’________________ (servir) de molt.

7. Digues quin és el mode verbal (indicatiu, subjuntiu o imperatiu) dels verbs en negreta:

a) El primer dia de tardor ha predominat l’ambient assolellat.

b) M’agradaria que bufés la tramuntana.

c) Marxem, que és tard!

d) Els excursionistes van arribar al refugi xops per la pluja.

e) És possible que nevi aquesta tarda.

f) Prepara els llibres!

g) Tinc una calculadora molt senzilla.

h) Demanaré que em regalin una calculadora més moderna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s