1.ca.04. Vocals en contacte. L’apòstrof.

lapòstrof

L’apòstrof és un signe gràfic consistent en una coma volada, que serveix per a assenyalar l’elisió d’algunes lletres o l’afixació d’un pronom feble.

S’apostrofen Exemples
Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició des’apostrofen davant de mots començats amb vocal o hac l’avi, l’hereu, l’insecte, l’hotel, l’univers, l’u, l’autoritat, l’existència, l’organització, l’harmonia, l’herència, l’home, n’Albert, n’Ignasi, n’Hug, n’Anna, n’Úrsula, el dia d’avui, pota d’elefant, plànol d’instal·lació, d’hora
L’article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11 l’1 de gener, l’11 de març, un joc d’11 peces
No s’apostrofen Exemples
Els articles femenins la i na davant de paraules femenines que comencen amb i, u, hi, hu àtones la història, la independència, la universitat, la unió, la humanitat, na Irene, na Isabel, na Ignàsia (però llibre d’història)
Davant de paraules que comencen en i, u, hi o hu seguides d’una altra vocal, ja que es pronuncien amb el so de i o de u lligat a la vocal següent i formen un so consonàntic i no pas vocàlic el ioga, el iogurt, el hierofanta, la iaia, la UEFA, la hiena, de iode, un cas de hieratisme, ve de Huelva
Però: l’ió, l’iònic (perquè la i no hi fa de consonant)
No s’apostrofa, per tradició, davant d’alguns mots la host, la ira, la una del migdia (referint-se a l’hora), la Haia (topònim)
Davant dels noms de les lletres la a, la e, la efa, de ema, de ena

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s