1.ca.04. Les llengües d’Europa (3)

llengues-origen

  1. Feis un resum per parelles de tota la informació que hem anat recopilant sobre el tema. Abans, heu de fer un esquema i saber exactament quina informació és important.

2. Cada un de vosaltres triarà una llengua europea i en cercarà  informació. Amb aquesta informació preparareu un petit treball que exposareu a classe. Aquí teniu la informació mínima que ha de contenir la vostra exposició:

  • Raons per les quals heu triat aquesta llengua
  • Família lingüística a la qual pertany
  • Llocs on es parla
  • Nombre de parlants
  • Característiques (alfabet, sons…
  • Situació legal de la llengua (és oficial o no, on, etc)
  • Escriptors i/o cineastes reconeguts en aquesta llengua
  • Altres
  • Podeu penjar una mostra audiovisual de la parla de la llengua que heu escollit, però no pot durar més de 30 segons.

Per fer aquesta feina heu de cercar informació que haureu de triar i resumir per tal de preparar bé la vostra exposició.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s