1.ca.05. Els determinants

gramatica

Aquests dies feim un repàs de les categories verbals que vàrem estudiar el curs passat. Hem revisat a classe el substantiu, l’adjectiu i ara veurem els determinants.

El determinant és una paraula que va davant del nom per presentar-lo (un llibre), identificar-lo (aquesta jaqueta) o quantificar-lo (quatre ratolins)

Des d’un punt de vista sintàctic, els determinants funcionen com a especificadors dels noms i hi concorden en gènere i nombre.

Classificació dels determinants

D
E
F
I
N
I
T
S
Tipus Elements Exemples
articles el, la, els, les, en, na el niu, na Maria
demostratius aquest, aquesta, aquests, aquestes
aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes
aquell, aquella, aquells, aquelles
aquest pont
aqueixa ciutat
possessius
àtons
(1 posseïdor)
mon, ma, mos, mes, ton, ta, tos, tes, son, sa, sos, ses ton pare, mes cosines
possessius
tònics
(1 posseïdor)
el meu, la meva/meua, els meus, les meves/meues
el teu, la teva/teua, els teus, les teves/teues
el seu, la seva/seua, els seus, les seves/seues
les meves butxaques
(més d’1 posseïdor) el nostre, la nostra, els/les nostres
el vostre, la vostra, els/les vostres
llur (el seu, la seva), llurs (els seus, les seves)
llurs fills
I
N
D
E
F
I
N
I
T
S
 indefinits un, una, uns, unes
algun, alguna, alguns, algunes
altre, altra, altres
tal, tals
cert, certa, certs, certes
mant, manta, mants, mantes
qualsevol, qualssevol
qualsevulla, qualssevulla
cap
cada
tot, tota, tots, totes
diversos, diverses
ambdós, ambdues
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
sengles
algun problema
manta vegada
qualsevol llibre
cada arbre
ambdós amics
el mateix llibre
sengles cistells
Q
U
A
N
T
I
F
I
C
A
D
O
R
S
numerals
cardinals
ordinals
partitius
multiplicatius
col·lectius
un, una; dos, dues; tres, quatre… vint-i-cinc
primer, segon, quart, cinquè, desè, onzè, trenta-setè
mig, terç, quart, cinquè…
doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple…
parell, dotzena, centenar
dues patates
el setè cel
mig formatge
doble significat
un parell de guants
 quantitatius massa, força, que
prou (de), més (de), menys (de), gens (de)
bastant (de), bastants (de)
gaire (de), gaires (de)
quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
massa mandra
prou de violència
bastants llibres
gaire gent
quantes coses
tants amics
molta gana
pocs amics
interrogatius quin, quina, quins, quines Quin dia arriba?
Quina hora és?
exclamatius quin, quina, quins, quines Quina professionalitat!
Quines idees que té!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s