2.ca.12. I encara un poc més… (exercicis sobre els verb)

IMG_6326.JPG

Repassa bé el que hem vist sobre el verb a classe i després fes els següents exercicis:

A.  Subratlla el verb d’aquestes oracions, digues a quina conjugació pertanyen i en quin temps i mode estan conjugats.

 1.  El vent bufa molt i fort.
 2. La Martina i jo rèiem sense parar.
 3. En Joan se sentia cansat.
 4. Les buguenvil·les s’enfilen per les parets.
 5. Ahir vaig apagar el televisor molt aviat.
 6. Aquesta sop és freda.
 7. Han batut el récord d’atletisme.
 8. L’Enric ha crescut molt aviat.
 9. els avis han resolt el problema de les goteres.

B. Tria la forma verbal adequada i justifica la teva resposta:
-Aquest matí (he esmorzat/vaig esmorzar) llet amb galetes.
-Quan tenia cinc anys he tengut/vaig tenir varicel.la.
-Aquest any hem esquiat/vam esquiar molts caps de setmana
-L’any passat has tengut/vas tenir mala sort.
-Avui  m’he llevat/em vaig llevar amb mal de cap.

C. Llegeix aquestes dues oracions i respon les preguntes següents:
A les sis sortiran de casa / A les sis hauran sortit de casa
-En quin temps estan conjugats els verbs?
-Quina diferència de significat observes entre una i altra?

D.  Completa el text següent amb temps verbals que expressin passat:
….(fer) un capvespre calorós i la calitja……(envair) els carrers de tot el poble. Havent dinat, els estiuejants…..(tancar-se) a ca seva a fer la migdiada. De sobte, (formar-se) negres nuvolades a la muntanya. Es…..(preveure) una tempesta per al cap de poca estona. La gent del poble…….(córrer) a treure els cotxes aparcats prop del torrent. …..(saber) per experiència que ….(ser) prudent fer-ho així. En Pere …..(dubtar) què fer, fins que…….. (decidir-se) a despertar sa mare perquè (anar) a enretirar el seu cotxe.
-Quin temps verbals has utilitzat?
-Hi ha alguna forma de subjuntiu? Quina?

 

I ara repassaràs els verbs irregulars.

E.  Digues-ho en passat perifràstic:

M’he afaitat/ Em……
No et traïen/ No et……
Ja ho debaten/ Ja ho……..
Li transmeties els missatges/ Li……….
Ponien pocs ous/ ……………….
Callaven aviat/…………………..
No ho aclaria/No ho………………
Emetien anuncis/…………………
F.  Digues-ho en present d’indicatiu:

 1. Va collir flors però se li van marcir.
 2. En Jaume i l’Esther es desplaçaven en cotxe.
 3. Va cridar fort i va esporuguir els altres..
 4. Tu vas cosir botons i jo vaig sargir mitjons.
 5. Jo vaig polir les fustes i ell les va pintar.
 6. L’aplaudien perquè els va admetre al seu club.
 7. Ells llegien i vosaltres us avorríeu.

G. Posa el primer verb en gerundi i fes els canvis que calgui:

 1. Com que vius a Palma, et serà fàcil.
 2. Quan interrompeu la circulació, creau problemes.
 3. Com que és diumenge, no trobarà res obert.
 4. Els cous amb poca aigua i no es cremaran.
 5. T’asseus darrera i no veus res.
 6. Si plou no podrem dinar defora.
 7. Fa mal temps, no hi podrem anar

H.  Omple els buits:

Ella (nedar)……………………….molt bé.
Tant de menjar no (cabre)………………… a la gelera.
No m’…………….(asseure) mai en aquesta butaca perquè no és còmoda.
Jo no (dur)………. mai els calçons arromangats.
Ell no (poder)…………venir avui perquè (tenir)……….molta feina i jo no ………..(saber) si podré arribar puntual.
L’aigua……………(bullir) a 100º.
Ells (recollir)………….. abans que soni el timbre.
Na Margalida (presumir)……………..molt perquè estrena un abric.
Si no et (cosir) …………aquest botó, el perdràs.
Jo no (venir)………….cada dia, només el diumenge.
Ahir duia un vestit que no li (lluir)…………… gens
La llum de la lluna es (reflectir)……………..al riu.
Enguany no ens han (permetre)……………anar de viatge.
La televisió ha (difondre)…………….la notícia.
Els soldats han (combatre)……………..tota la nit sense èxit.
Han (destruir)……………………la ciutat.
Han (imprimir)………. mil invitacions.
Na Clàudia vol que en Xisco …………….(anar) a cercar el llibre.
No cal que En Pere(saber)…………….. el nom de tots els països del món.
Si ell hi (veure) ………….. bé no hauria de dur ulleres.

1.ca.10. El verb. Exercicis.

 1. Completau les frases següents amb les formes adients dels verbs entre parèntesi i indica’n el temps verbal i el mode.
 • –  La lesió no va permetre que l’atleta …………………. (igualar) les marques anteriors.
 • –  Quan érem petits, els professors ens ……………………. (castigar) de cara a la paret.
 • –  Sempre que ………………………. (tornar, nosaltres, imperfet) de viatge li ……………………….(portar) algun regal.
 • –  En Joan i n’Ester ………………………….. (desitjar) que els facis algun regal sorpresa.
 • –  No ……………………. (marejar, tu) el teu pare amb aquestes tonteries.
 • –  ……………………… (abraçar, vosaltres) la vostra germana.
 • –  El professor continua ……………………….. (esperar) que facis el treball pendent.
 • –  Serà millor que us …………………….. (abstenir, vosaltres) de fer comentaris forassenyats durant la declaració.
 • –  Hem demanat a l’Ajuntament que ………………………. (adequar) els parcs i jardins del municipi.
 • –  És millor que l’escola ………………………. (tancar) mentre duren les obres.
 1. Conjugau la 1a persona del singular del present d’indicatiu i del present de subjuntiu d’aquests verbs.

PRESENT D’INDICATIU                                                PRESENT DE SUBJUNTIU

renunciar

crear

lloar

continuar

suar

incoar

adequar

creuar

 1. Completau les frases següents amb la forma verbal adequada.
 • –  Per fer el pastís, primer ……………………. (batre, jo, present) la clara amb el sucre i després hi ………………. (afegir, jo, present) el rovell i la farina.
 • –  L’acte s’………………………… (anunciar, present) a tot arreu com un gran esdeveniment.
 • –  ……………………..-vos (menjar, vosaltres) el erenar i després ……………….. (veure, nosaltres)si us compr llepolies..
 • –  No pots anar ………………………. (interrompre) cada minut!
 1. Feis el mateix que a l’exercici anterior.
 • –  Fa quinze anys que el ………………………… (conèixer, jo).
 • –  Em passo el dia ……………………… (introduir) dades a l’ordinador.
 • –  ………………………. (comparèixer, jo, present) en qualitat de testimoni.
 • –  Na Marta ………………………. (poder, present) aprovar fàcilment les oposicions.
 • –  L’advocada va provar suficientment que el seu client no havia ………………………… (ometre)el deure de socors a la víctima.
 • –  Ella el ………………………. (denunciar, present) com a autor de les amenaces.
 • –  Si no heu ……………………….. (estendre) la roba, haureu de fer-ho de seguida.
 • –  Després dels aldarulls s’ha ………………………. (reprendre) el judici amb normalitat.
 • –  Els nins ………………………. (obeir) el mestre si tingués més autoritat.
 • –  No …………………….. (consentir, jo, present) que m’insultis!5. Feis el mateix que a l’exercici anterior.
 • –  De seguida que ………………………….. (poder), vine a recollir l’informe pericial.
 • –  …………………………. (treure) aquests paquets d’aquí, i després feu el que ………………………(voler).
 • –  Abans sempre ……………………….. (tossir) durant la nit, però ara ja hi he trobat remei.
 • –  ………………………. (escollir) el que t’agradi més.
 • –  Desitjam que tots els convidats ……………………….. (caber) bé en aquesta sala.
 • –  Si et …………………………. (poder) ajudar, ho faria de bon grat.
 • –  Quan ……………………… (saber) el resultat de l’examen medicoforense, digues-me’l.
 • –  Quan li semblava ……………………….. (escopir) a terra; era una persona amb molt poca educació.
 • –  …………………………. (estar) quiet, si no avisaré la mestra.
 • –  El jutge ha decidit que el reu ………………………….. (sortir) de la presó controlat per una polsera.

 

 1. Corregiu les formes verbals quan sigui necessari.
 • –  No cal que traguis els expedients de l’armari. Ara treiem els nostres. –
 • –  Si sapigués on anirem de vacances, ja començaria a preparar-ho tot. –
 • –  Jo m’asseguraria que capiguessin les maletes al cotxe. –
 • –  Si pertanguéssiu al club excursionista, gaudirieu de la natura amb tota la família.
 • –  Vaig estar molt content que m’escriguéssiu des d’Egipte. –
 • –  No crec que poguem venir. –
 • –  Els ciutadans se senten traicionats perquè els resultats no reflexen la seva elecció ni garantitzen un govern estable.

 

 1. Passau les següents ordres afirmatives a negatives.

Ex. Moveu els expedients! //No mogueu els expedients!

 • –  Parla més fluix!
 • –  Dissoleu la manifestació!
 • –  Depreneu el ritme!
 • –  Estigues quiet!
 • –  Escriviu la redacció!
 • –  Coneguem-nos primer!
 • –  Correu més de pressa!
 • –  Beu més aigua!

 

 1. Corregiu, si cal, els gerundis incorrectes d’aquestes frases.
 • –  Varen assistir a la reunió esperant arribar a un consens.
 • –  Si rebeu estudis informatius, analitzau-los retornant-los a la unitat emissora.
 • –  La Unitat de Control de Gestió va elaborar el pressupost, gestionant-lo immediatament.
 • –  S’està ampliant la formació dels funcionaris oferint-los cursos d’informàtica.
 • –  Van presentar una demanda sol·licitant que es requerís de pagament el demandat.
 • –  Havent acabat l’acte, els assistents van sortir de la sala.
 • –  Va sortir del judici rient i saltant.
 • –  Ha trigat 255 dies a curar-se de les lesions, quedant-li seqüeles a l’avantbraç dret.
 • –  La sentència absol la persona acusada imposant d’ofici les costes causades.9. Completau les frases seguüents amb la forma del participi adequada.
 • –  L’Ajuntament ha …………………………… (establir) un termini molt curt per fer les reclamacions.
 • –  El seu ajudant l’ha ………………………… (suplir) amb tanta eficàcia mentre era fora que l’empresa ha decidit contractar-lo.
 • –  Quants fulls has ……………………………. (imprimir)?
 • –  No se m’havia …………………………. (ocórrer) que podien ser cosins.
 • –  A l’acte de presentació, he ……………………….. (seure) a la primera fila.
 • –  No m’han …………………………. (cabre) tots els expedients a l’arxivador.
 • –  Per fi li han …………………………. (aparèixer) els informes que cercava.
 • –  No hem …………………………. (ser) a temps de citar tots els testimonis.

 

 1. Escriviu la  primera persona del singular del present d’indicatiu dels verbs següents:

anar,  aparèixer, cabre, conèixer, córrer, fer,  morir, viure

 

 1. Completau les conjugacions dels verbs següents:

 

jo tu ell nosaltres vosaltres ells
CAURE caic caus cau cauen
AFEGIR
CREURE
LLEGIR
VEURE
COSIR
VENIR
TREURE
OBRIR
CANVIAR

 

 1. Completa les frases d’aquest diari personal amb una forma simple del verb entre parèntesi conjugat adequadament:

 

Cada dia ____________ (NÉIXER) molt nens i nenes. Quan ____________ (NÉIXER) el teu germà petit farem una festada, no? Esper que en el part ____________ (ANAR) tot bé i que la criatura ____________ (SER) molt guapet. Si ____________ (NÉIXER) el dia de Sant Josep, seria peixos com jo.

Si ____________ (TRAURE) el ca a passejar, ves en compte amb les plantes del jardí: m’agradaria que ____________ (CRÉIXER) sanes i fortes i que no es ____________ (MORIR) abans d’hora. Vés a espai i no ____________ (CÓRRER). Quan torneu de passejar, ____________ (OBRIR) la clau de l’aigua de la bassa i espera que s’____________ (OMPLIR).

L’altre dia hi havia molta boira. Per la carretera de Sineu no es ____________ (VEURE) res. A la ràdio ____________ (DIR) que no escamparia fins al migdia, però mon pare i jo ____________ (DIR) que no podia ser. Esper que a l’horabaixa ____________ (FER) sol i que no ____________ (SER) un dia trist com el d’ahir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s