3.ca.18. Ortografia: B/V ( repàs)

Resultat d'imatges per a "ortografia b v català"

 

La b i la v

Aquí teniu les regles ortogràfiques que us ajudaran a repassar aquesta qüestió que ja vàrem treballar el curs passat. Teniu uns exercicis al classroom i la setmana que ve farem els corregirem.

 

En la majoria de parlars catalans no es fa la distinció entre el so de b alta i v baixa. Aquest fet origina alguns dubtes ortogràfics que es poden resoldre seguint les indicacions següents:

 

b v
darrere de m:

embenar,timbal, ambivalent

 

darrere de n:

invàlid, minva, canvi

excepte:

tramvia, triumvirat i derivats

alterna amb p:

sap – saber

cap – caber

rep – rebre

alterna amb u:

viu – viva

blau – blavor

hauré – haver

davant de l i r:

bloqueig, blau, bromera

 

 

 

 

imperfet dels verbs de 1a conjugació:

festejava, visitaves, escoltàvem

 

A vegades, el lèxic d’una llengua necessita ampliar-se i per això es recorre a la llengua d’origen, que en el cas del català és el llatí, a partir del qual es formen directament els anomenats pseudoderivats.

Això fa que s’apartin de l’evolució normal de les paraules de les seves famílies.

 

Primitiu Derivat Pseudoderivat
 

calb

 

calba

 

calvície

cervell cervellet cerebral/cerebel
corb corba curvatura/curvilínia
deure devem dèbit
escriure escrivia escriba
llavi llaviejar labial
lliure lliurement llibertat/liberal
moure moviment mòbil
provar provador probabilitat

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s