El/La booktuber som jo

Abans morta que sense llibres | Catorze.cat

 

Aquesta setmana fareu una feina oral. Ara que heu vist diferents models de com es pot presentar un llibre que ens ha agradat molt, ara us toca a vosaltres. Segur que en algun moment de la vostra vida, encara que sigui quan éreu més petits, hi ha hagut un llibre que us ha agradat llegir, que us ha impressionat  i que us ha deixat una petjada en el record.

Heu d’enregistrar un vídeo sobre aquesta experiència i l’heu de penjar a la tasca del CLASSROOM corresponent. Per a fer aquest audiovisual heu de seguir aquestes instruccions:

  1. Pensa bé de quin llibre que hagis llegit vols parlar.
  2. Fes un petit guió del que vols dir.
  3. La informació ha de contenir:

a. Per què l’has triat, per què és o ha estat un llibre que t’ha agradat, t’ha impressionat, quan el vares llegir, qui te’l va recomanar o regalar,  per què ens el recomanes…

b. Informació molt breu sobre l’autor del llibre, l’època en què es va escriure o la data de la primera publicació ( si és més o menys contemporani) i la llengua en què està escrit originàriament. No fa falta que hagis llegit el llibre en català, el que és important és que t’hagi agradat.

c. Un petit resum de l’argument ( sense contar el desenllaç) i alguna referència als personatges…

d.

4. El document ha de tenir una durada mínima d’un minut i màxima de dos minuts.

5. És molt important que faceu un bon enregistrament:

a. Cerqueu un lloc que us agradi , on hi hagi claror.

b. Parlau tranquils, sense córrer, vocalitzau bé i comprovau que el volum està ben enregistrat. No heu de llegir, heu saber el guió i tot ha de semblar natural.

c. Vigilau de no dir barbarismes ni paraules crossa ( idò, per exemple) i evitau les repeticions. Si cal, utilitzau el diccionari per a preparar-ho.

d. Una altra informació que hi vulguis afegir.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s