3.ca.22. Repàs d’alguns aspectes ortogràfics i gramaticals

Escriurem | INS Egara

Aquesta setmana fareu un repàs d’algunes qüestions que són causa d’errors en els vostres escrits. Mirau de fer els exercicis amb atenció per tal de millorar els vostres textos futurs.

Copiau els enunciats al quadern , feis els exercicis amb un bolígraf de tinta blava o negra, feis una fotografia que es vegi bé ( llum, distància…) i penjau-la al document del classroom que du el mateix nom que aquest post abans de dilluns dia 18 de maig a les 12.00.

  1. Omple els buits amb la forma verbal corresponent (llegeix molt bé les oracions abans d’escriure): 

 

a. Ja et veig venir. Et …….. (CONÈIXER) més que no et penses.

b. Que ell no m’……….. (ESCRIURE) és una cosa que em preocupa.

c. Quan…….. (TENIR) el títol, començaré a treballar de seguida.

d. Si jo …..(SER) d’una altra manera, potser ja no seria jo mateix.

e. Els diré que …..(FER) el que puguin perquè puguem tenir una habitació com cal.

 

  1. Escriu com o com que en els buits després de consultar la teoria:

 

COM COM que
com (1)  és una conjunció que significa : De quina manera. Exemple: No sé com fer-ho

com (2) és un adverbi i significa De la mateixa manera que. Exemple: Blanc com la neu.

és una conjunció, seguit de que, denota causa.  Exemple: Com que estic cansat, me’n vaig a jeure.

Vigilau de no confondre aquestes  paraules. En castellà es tradueixen totes dues per como i per això de vegades  us equivocau.

 

  1. …….. no ha vengut, no li he pogut demanar res.
  2. Ella no és tan alta …..com la seva mare.
  3. No sé ….es troba, avui.
  4. Ella, …….no tenia diners, havia de fer feina.
  5. No saps …… són les coses, en aquest país.

 

  1. Escriu res o gens (de) en els buits després de llegir la teoria. 
GENS RES
és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables (fam/gens de fam /*una fam, dues fams, tres fams, etc.) RES, és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu.Va referit a coses.

Vigilau de no confondre aquestes  paraules. En castellà es tradueixen totes dues per nada, per això de vegades  us equivocau.

a. No hi ha____de pa.

b. Encara no hem aconseguit______.

c. Això no està _______ bé.

d. No li va semblar______ correcte que no li diguessis _____.

e. Aquest catàleg no és _____útil, no diu _____que valgui la pena.

f. Com que no teníem _____ fam, no hem pres ______.

g. Els teus amics no tenen _____, d’imaginació.

h. Mai no faran …….de bo perquè no tenen imaginació.

j. Encara que habitualment no és ……… sincer, t’he de dir que aquest cop no ha fet …………comèdia.

k. Com que no té ………..gràcia, no li queda bé………..

 

4. Posau les comes que falten en aquestes oracions.

 

a. Aquell home encara que no hagués estudiat gaire va aprovar l’examen.

b. Maria escolta això no ho pots fer així

c. Avui ha volgut fer esport feina compres i neteja i ara està molt cansat.

 

 

5. Tornau a escriure el text tot corregint  els errors ortogràfics que hi ha:

No se habia aborrit tant en la seva vida. Els seus pares l’habien conduit a una casa enfilada a la muntaña on no es podia  conectar de cap manera amb el movil ni amb cap altra dispositiu si l’hagues tengut. Hauria de aprendre a entretenirse amb els seus germans i lletgir aquella novela que li habia regalat la seba avia i que contaba una historia de un  asesinat.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s