3.ca.02. Elogi dels diners

De primer, es féu frare franciscà i, posteriorment, desenganyat de la societat occidental i del cristianisme, es convertí a l’islam i visqué com a musulmà a Tunis (moltes obres seves són crítiques a la societat cristiana de l’època). Amb Ramon Llull, és dels pocs escriptors medievals que ha escrit en català i en àrab, i és considerat un clàssic en ambdues llengües. Els seus llibres tingueren gran difusió popular en els països de parla catalana.

Activitats per fer al Quadern

1. Després d’escoltar el poema musicat per Raimon “Elogi dels diners” d’ Anselm Turmeda, comentau si trobau et to de la música adequada a la lletra. És a dir, quin to se li vol donar en alguns moments (irònic, sarcàstic, seriós…) ? Justificau la teva resposta.

2. Enuncia el tema del poema en un sintagma, sense copiar el títol.

3. Cerca les següents figures retòriques en el poema: 3 mostres d’ironia, 1 de sarcasme i 1 antítesi i 1 paradoxa.

4. Convertiu el poema en un text instructiu, tot fent ús de les marques lingüístiques d’imperatiu o perífrasis verbals d’obligació – haver de, cal que, cal+infinitius, etc.-

5. Ara llegiu el fragment del Llibre de tres del mateix autor, Anselm Turmeda i triau les 3 sentències que et semblin més divertides i argumenta-les breument.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s