01.ca.02 Neoclassicisme i Romanticisme

El naufragi, Turner

Mirau aquesta presentació amb atenció:

Neoclassicisme i Romanticisme

Després llegiu el document El romanticisme i feu un esquema al quadern de les carecteristíques del moviment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s