Continguts i temporització

Continguts i temporització 2n ESO Aicle

2n ESO

 

1a AVALUACIÓ

 

BLOC 1

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. El text narratiu. Els textos autobiogràfics
 3.       TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a distingir els textos funcionals
 4.       LLENGUA I SOCIETAT. Les llengües d’Europa
 5.       GRAMÀTICA. Repàs de les categories gramaticals: Nom, adjectiu i  determinant L’oració.
 6.       ORTOGRAFIA. Vocals en contacte
 7.       TEMPS VERBALS. El perfet d’indicatiu

 

BLOC 2

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. Les faules i els exemples
 3.       TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a descriure
 4.       LÈXIC I SEMÀNTICA. Definir paraules. El diccionari
 5.       GRAMÀTICA. Les preposicions
 6.       ORTOGRAFIA. Les lletres b / p, d / t i g / c
 7.       TEMPS VERBALS. El plusquamperfet d’indicatiu

 

BLOC 3

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. La comèdia
 3.       LLENGUA I SOCIETAT. Les llengües romàniques
 4.       GRAMÀTICA. Les conjuncions i les interjeccions
 5.       ORTOGRAFIA. Les lletres b i v
 6.       TEMPS VERBALS. El passat anterior

 

2a AVALUACIÓ

 

BLOC 4

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. Viatges al més enllà. Visions a través dels somnis
 3.       TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a descriure la personalitat
 4.       LÈXIC I SEMÀNTICA. El diccionari de sinònims i antònims
 5.       GRAMÀTICA. Els pronoms
 6.       ORTOGRAFIA. Les lletres s, ss, c, ç i z
 7.       TEMPS VERBALS. El futur perfet

 

BLOC 5

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. Les auques
 3.       TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a fer un programa radiofònic
 4.       LLENGUA I SOCIETAT. Unitat i diversitat de les llengües
 5.       GRAMÀTICA. El complement del nom
 6.       ORTOGRAFIA. Les lletres j / g, x / ix i tx / ig
 7.       TEMPS VERBALS. El condicional perfet

 

BLOC 6

 

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. El drama modern: la representació dels conflictes socials
 3.       LÈXIC I SEMÀNTICA. El diccionari bilingüe
 4.       GRAMÀTICA. Els complements del verb (I): CD, CI, CRV
 5.       ORTOGRAFIA. Les lletres m i n i el dígraf ny
 6.       TEMPS VERBALS. El perfet de subjuntiu

 

3a AVALUACIÓ

 

BLOC 7

 

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2. LITERATURA. Les llegendes urbanes
 3. TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a explicar una matèria
 4. GRAMÀTICA. Els complements del verb(II): CC,CPred, CAg, CAtrib.
 5. ORTOGRAFIA. La lletra l i els dígrafs l·l i ll.
 6. TEMPS VERBALS. El plusquamperfet de subjuntiu.

 

BLOC 8

 

 1.       LECTURA DE TEXTOS
 2.       LITERATURA. La poesia
 3.       TEXTOS FUNCIONALS. Aprendre a argumentar idees i opinions
 4.       LÈXIC I SEMÀNTICA. El diccionari enciclopèdic
 5.       GRAMÀTICA. Els pronoms febles
 6.       ORTOGRAFIA. La lletra r, el dígraf rr i la lletra h
 7.       TEMPS VERBALS. L’infinitiu i el gerundi perfets