1.en.02 Humans of New York (HONY): a mosaic of portraits and stories

In 2010, Brandon Stanton  set out to photograph 10,000 New Yorkers. Seven years later, his photoblog is followed by more than 7 million people on social media. It has become so very popular among New Yorkers that now everyone in the city knows what the acronym hony stands for.  Sometimes Brandon accompanies his pics with a  caption, a quote or even a story.

Let’s look at one of his photos:

Continue reading

1.cat.01 Expressió oral (1)

A la recerca de les fotografies més cèlebres de la història

Aquest projecte us permetrà fer una recerca de les fotografies més cèlebres de la història de la fotografia i relacionar-les amb fets històrics, socials o culturals. Amb tota aquesta informació creareu una imatge en la qual incorporareu un codi QR amb el vostre comentari en format d’àudio (podcast).

Les tasques que haureu de fer són les següents:

  1. Cercar a internet una fotografia que hagi esdevingut famosa.
  2. Trobar informació de la fotografia escollida i redactar un comentari.
  3. Enregistrar un podcast amb el comentari fet.
  4. Crear un codi QR amb l’enllaç personalitzat d’accés al podcast.
  5. Amb la fotografia analitzada en format podcast i el codi QR, procedir al muntatge fotogràfic definitiu.
  6. Penjar la imatge resultant al Classroom de classe.
Continue reading

El/La booktuber som jo

Abans morta que sense llibres | Catorze.cat

 

Aquesta setmana fareu una feina oral. Ara que heu vist diferents models de com es pot presentar un llibre que ens ha agradat molt, ara us toca a vosaltres. Segur que en algun moment de la vostra vida, encara que sigui quan éreu més petits, hi ha hagut un llibre que us ha agradat llegir, que us ha impressionat  i que us ha deixat una petjada en el record.

Heu d’enregistrar un vídeo sobre aquesta experiència i l’heu de penjar a la tasca del CLASSROOM corresponent. Per a fer aquest audiovisual heu de seguir aquestes instruccions:

  1. Pensa bé de quin llibre que hagis llegit vols parlar.
  2. Fes un petit guió del que vols dir.
  3. La informació ha de contenir:

a. Per què l’has triat, per què és o ha estat un llibre que t’ha agradat, t’ha impressionat, quan el vares llegir, qui te’l va recomanar o regalar,  per què ens el recomanes…

b. Informació molt breu sobre l’autor del llibre, l’època en què es va escriure o la data de la primera publicació ( si és més o menys contemporani) i la llengua en què està escrit originàriament. No fa falta que hagis llegit el llibre en català, el que és important és que t’hagi agradat.

c. Un petit resum de l’argument ( sense contar el desenllaç) i alguna referència als personatges…

d.

4. El document ha de tenir una durada mínima d’un minut i màxima de dos minuts.

5. És molt important que faceu un bon enregistrament:

a. Cerqueu un lloc que us agradi , on hi hagi claror.

b. Parlau tranquils, sense córrer, vocalitzau bé i comprovau que el volum està ben enregistrat. No heu de llegir, heu saber el guió i tot ha de semblar natural.

c. Vigilau de no dir barbarismes ni paraules crossa ( idò, per exemple) i evitau les repeticions. Si cal, utilitzau el diccionari per a preparar-ho.

d. Una altra informació que hi vulguis afegir.